value creation from wood 2020

Palvelutarjontamme

NC Partnering Oy on biotalouden palveluyritys, jossa yhdistyvät monipuolisen klusteriryhmän tietotaito ja näkemys biotaloudesta. Jokainen tiimissämme tuo mukanaan kokemusta maailmanluokan yrityksistä ja suurista teollisista projekteista. Kansainvälinen verkostomme, johon kuuluu yksittäisiä asiantuntijoita, yhteistyöyrityksiä sekä alan johtavia instituutioita, takaa jokaiseen tarpeeseen vastaavan resursoinnin, jonka avulla voimme hoitaa haastavia ja vaativia projekteja.

Kansalliset ja alueelliset biostrategiat

Julkisella sektorilla on suuria haasteita luoda optimaalinen strateginen kehityskulku biotalouden kehittämiseen hyödyntäen julkisia varoja. NC Partnering voi analysoida ja tunnistaa tarpeet, vertailee mahdollisia ratkaisumalleja ja esittää toimenpidesuosituksia.

Teolliset biostrategiat

NC Partners neuvoo kansallisia tai monikansallisia teollisia yhdistyksiä siinä, mikä paras tapa lähestyä nopeasti muuttuvan biotalouden haasteita ja mahdollisuuksia. Tuomme maailmanlaajuisen näkökulman kansallisiin ja alueellisiin kysymyksiin.

Biostrategiat yrityksille

Jopa suuret yritykset ovat epävarmoja siitä, mitä elementtejä biotaloudesta kannattaa omaksua ja mitä välttää. NC Partnering voi yhdistää yrityksen ydinosaamisalueet loogisiin biotulevaisuuden tavoitteisiin.

Uuden ajan biojalostamot – kysymys paljon muustakin kuin polttoaineista!

Uskomme vakaasti puusta lähtevän arvoketjun potentiaalin olevan lähes ääretön. Olemmekin tunnetusti pystyneet luomaan innovatiivisia biojalostamokonsepteja ja viemään niitä kohti investointipäätöstä ja toteutusta. Olkoon lähtökohta metsäresurssissa tai lopputuotteissa – NCP auttaa biojalostamohankkeen kehittämisessä.

Uudet liiketoiminnat

NC Partners ottaa käyttöön uusia liikeideoita ja projekteja biotalouden myötä. Autamme löytämään oikeita tuotestrategioita, teknisiä ratkaisuja, tapoja markkinoida - jopa edesauttaa kumppanuussuhteissa, joilla on samansuuntaisia tavoitteita laajentaa omistusta ja helpottaa rahoitusta.

Matchmaking ja verkostoituminen

Monet uudet biotuotteet ovat harvinaisia ja niistä tiedetään vähän, kuten myös prosesseista ja kehityskuluista. NC Partnering saattaa yhteen tahoja, joiden biotalousintressit toisiaan täydentäviä.

Vihreää, mutta epätaloudellisia!

Monet bioratkaisut epäonnistuvat, koska niitä pidetään epätaloudellisina yksinään. Kun tukiaisia ei ole enää tarjolla, yhtiö kärsii. NC Partnering löytää useimmiten tavan, jolla he voivat tehostaa liikeideaa ja parantaa elinkelpoisuutta.

Haluatko olla vihreä – et tiedä miten?

Bioratkaisuja voi olla vaikeita löytää, sillä ne ovat usein uusia tai niitä juuri keksitään. NC Partnering auttaa sekä uusien että jo olemassa olevan teknologioiden kanssa ja tekee objektiivisia toimenpidesuosituksia asiakkaan tarpeen tunnistaen.

Biomassa – biosotku?

Monet bioteolliset operaatiot päätyvät siihen päätökseen, että ne tuottavat paljon sivutuotetta, jotka vaikuttavat tulokseen vain vähäisessä määrän. NC Partneringin lähestymistapa ehdottaa uusia tapoja hyödyntää alihintaista, käytettyä tai jopa ei-haluttua biomassaa ja tehdä näistä käyttökelpoisia tuotetta.

BioFutureFactory

BioFutureFactory edustaa integroitua lähestymistä biojalostamoiden ja bio-tuotetehtaiden kokonaisvaltaiseen kannattavuuteen.

Bio-pohjainen toiminta ei sellaisenaan riitä, vaan biotaloudessa on saavutettava taloudellinen tulos samojen periaatteiden mukaan kuin perinteellisessä teollisuudessa.

BioFutureFactory:ssa tarkoin valitut toimijat – olkoot yksityisiä yrityksiä, suuryhtiöiden erikoisosastoja tai tutkimukseen ja kehitykseen suuntautuneita julkisia tahoja – ankkuroidaan iskukykyiseen biojalostamoon, jolloin pääsevät hyödyntämään laajan operaation taloudellisuutta, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja raaka-aineita tuotannon sivuvirroista, yhteistä infrastruktuuria, teollisuusalueen palveluja sekä keskinäisen verkkoutumisen tuomia etuja.

Out-of-the-box-ajattelu

Meidän näkemyksemme biotulevaisuudesta on ennennäkemätön verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Näemme vaaran liian yksinkertaisissa ratkaisuissa koskien mitä tahansa uusiutuvaa, sillä suosimme kokonaisvaltaista lähestymistä biomassaa ja bioteknologiaa kohden. Puu on epäilemättä uusiutuvaa, mutta se ei ole syy siihen, että sen potentiaalia ei prosessoida kokonaan. On olemassa suurenmoisia mahdollisuuksia niille, jotka haluavat viedä biotalouden seuraavalle tasolle – Biotulevaisuuteen, mutta vain jos innovointi ja liiketoiminnallinen järki kulkevat käsi kädessä!

Uutiset

Uusimmat tweetit